Skip to main content

ಹಸಿವೆಯಾಗುತಿದೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಳೆ

( ರಾಗ ಕಾಪಿ ಏಕತಾಳ)

ಹಸಿವೆಯಾಗುತಿದೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಳೆ
ಹಸನಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಕಲಸಿ ಕೊಡೆ ||ಪ||
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಕೈ ಸುಡುತಿದೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡೆ ||ಅ||

ಖಾರ ಸಾರು ಮಾಡಬೇಡ ಉಣ್ಣಬಾರೆನೆ, ಎನಗೆ
ಸೀಸಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗನುಂಬುವೆ ||

ತೋಡ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ನೆಲಕೆ ಒತ್ತುವೆ, ಎನಗೆ
ಗಟ್ಟಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಬೇಗ ನುಂಗುವೆ ||

ನೀರು ಮೊಸರು ಹಾಕಿದರೆ ನೆಲಕೆ ಎತ್ತುವೆ, ಎನಗೆ
ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಹಾಕಿದರೆ ತಟ್ಟನುಂಗುವೆ ||

ತಟ್ಟನೇಳೊ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಬಟ್ಟಲು ತೊಳೆದೇನು, ನಿನಗೆ
ಉಕ್ಕುವ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯ ಕೈಯಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹುವೆನು ||

ಕಂದರೆಲ್ಲ ಕರೆಯ ಬಂದರಮ್ಮ ಕೇಳೆ, ಬಾಳೆ-
ಹಣ್ಣು ಬೆಲ್ಲ ಚೂರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ||

ಕಂದರೆಲ್ಲ ಕರೆಯ ಬಂದರು ತಾಯಿ ಕೇಳೆ, ಸಕ್ಕರೆ
ಕೊಬ್ಬರಿಯ ಕುಟ್ಟಿ ಸೆರಗಿಲಿ ಹಾಕೆ ||

ವೃಂದಾವನದೊಳಗೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಕೇಳೆ, ಬಲು
ಚಂದದ ಗೊಂಬೆಯ ಹೂಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡೆ ||

ಒಳಗೆ ಆಡು ಒಳಗೆ ಆಡು ಬಾರೋ ರಂಗ, ಅಲ್ಲಿ
ಹೊರಗೆ ಬೂಚಿಮುಖದ ಹುಲಿ ತಿರುಗುತಿದೆ ||

ಓಡಿ ಬಾರೊ ಓಡಿ ಬಾರೊ ಪುರಂದರವಿಠಲ, ಅಲ್ಲಿ
ಆಡಿನ ಮುಖದ ಹುಲಿ ತಿರುಗುತಿದೆ ||

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: