Skip to main content

ಸ್ಮರಣೆ ಒಂದೇ ಸಾಲದೆ

(ರಾಗ ರೇಗುಪ್ತಿ ರೂಪಕ ತಾಳ)

ಸ್ಮರಣೆ ಒಂದೇ ಸಾಲದೆ , ಗೋವಿಂದನ
ನಾಮ ಒಂದೇ ಸಾಲದೆ ||ಪ||
ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ನೆರೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆ
ದುರಿತ ಬಾಧೆಗಳ ಗುರುತು ತೋರುವುದೆ ||ಅ.ಪ||

ಕಡು ಮೂರ್ಖನಾದರೇನು, ದುಷ್ಕರ್ಮದಿಂ
ತೊಡೆದಾತನಾದರೇನು
ಜಡನಾದರೇನಲ್ಪಜಾತಿಯಾದರೇನು
ಬಿಡದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ನ ಸಲಹಿದ ಹರಿಯ ||

ಪಾತಕಿಯಾದರೇನು, ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ
ಘಾತಕಿಯಾದರೇನು
ನೀತಿಯ ಬಿಟ್ಟು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯಾದರೇನು
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಜಾಮಿಳನ ಸಲಹಿದ ಹರಿಯ ||

ಸಕಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿದಂಥ
ನಿಖಿಲ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವು
ಭಕುತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಡದನುದಿನದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟಪುರಂದರವಿಠಲನ ನಾಮದ ||

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: