Skip to main content

ವಾರಿಜನಾಭನ ಕರುಣವೆ ಸ್ಥಿರ

( ರಾಗ ಬಿಲಹರಿ ಛಾಪುತಾಳ)

ವಾರಿಜನಾಭನ ಕರುಣವೆ ಸ್ಥಿರ, ಸಂಸಾರ ಎರವು ಕೇಳಾತ್ಮ ||ಪ||
ಜಾರುತದಾಯುಷ್ಯ ದೂರದ ಮುಕುತಿಗೆ ದಾರಿ ಸಥಿಯು ಕೇಳಾತ್ಮ ||ಅ||

ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿಸು ಪೂದೋಟವ ಹಾಕಿಸು, ಸೆರೆಯ ಬಿಡಿಸು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ
ಅರಿಯದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಂಗಶನವಿತ್ತು, ಪರಮ ಪದವಿ ಪಡೆಯಾತ್ಮ ||

ಸತಿ ಸುತರೆಂಬ ಆಸೆಯ ಬಿಡು, ಅವರಿಂದ ಹಿತವಾಗದು, ಕಂಡ್ಯ ಆತ್ಮ
ಮತಿಕೆಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡ ಮರಣ ತಪ್ಪದು, ಮುಂದೆ ಗತಿ ಯಾವುದು, ಕಂಡ್ಯ ಆತ್ಮ ||

ಆನೆ ಕುದುರೆ ಒಂಟೆ ಸೈನ್ಯ ಭಾಂಡಾರವ ಏನು ಪಡೆದರೇನು, ಆತ್ಮ
ನಾನಾ ಬಗೆಯಿಂದ ಅಳಿದುಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ಹಾನಿ ತಪ್ಪದು, ಕಂಡ್ಯ ಆತ್ಮ ||

ಎರವಿನ ಸಿರಿಗುಬ್ಬಿ ಮೈಮರೆವರೆ, ನೀರ ಕಡೆದರುಂಟೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಆತ್ಮ
ಉರಗನ ಹೆಡೆಯ ನೆರಳ ಸೇರಿದ ಕಪ್ಪೆ ಸ್ಥಿರವೆಂದು ಬಗೆವರೆ, ಆತ್ಮ ||

ಲೆತ್ತ ಪಗಡೆ ಚತುರಂಗ ಜೂಜಾಡವ ಮತ್ತಾಡಿ ಕೆಡಬೇಡ, ಆತ್ಮ
ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ನೆನೆಯಲು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆವೆ, ಕಂಡ್ಯ ಆತ್ಮ ||

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: