ರಂಗ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ

ರಂಗ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ

( ರಾಗ ಮೋಹನ. ಏಕ ತಾಳ) ರಂಗ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ ||ಪ || ಮಂಗಳಾತ್ಮಕ ಮನಸಿಜಯ್ಯನೆ ಅಂಗಜಜನಕ ಕಾಳಿಂಗಮರ್ದನ ಬಾರೋ ||ಅ || ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾರೋ, ಕೋ- ದಂಡವನೆ ಪಿಡಿದ ಮುಕುಂದ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುಸುತರ ಕಾಯಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಬಾರೋ , ಉ- ದ್ದಂಡ ರೂಪ ತಾಳಿದ ನರಸಿಂಹನೆ ಬಾರೋ || ಮಾವ ಕಂಸನ ಕೊಂದ ಮಹಿಮನೆ ಬಾರೋ ಮಚ್ಛ ಕೂರ್ಮ ವರಹ ವಾಸುದೇವ ಬಾರೋ ನಿಶ್ಚಿಂತ ವಾಮನತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಬಾರೋ ಸ್ವಚ್ಛಮೂರ್ತಿ ದಿವ್ಯ ರೂಪದ ವಸ್ತು ಬಾರೋ || ಕೊಡಲಿಯನು ಪಿಡಿದ ಕಡುಶೂರ ಬಾರೋ ತೇಜಿಯನೇರಿದ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಬಾರೋ ಜಗದೊಡೆಯ ಪುರಂದರವಿಠಲರಾಯ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ನೀನೀಗ ಬಾರೋ ||
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು