Skip to main content

ಗಡಿಗೆಯ ಮಗಳೆ ಮನೆಗೊಯ್ಯಲಾ

( ರಾಗ ಪೀಲು. ಆದಿ ತಾಳ)

ಗಡಿಗೆಯ ಮಗಳೆ ಮನೆಗೊಯ್ಯಲಾ
ಅದರೊಳು ಅಡಿಗೆಯ ಮಾಡೋದು ಬಲು ಸವಿಯಣ್ಣ ||ಪ||

ಚಿತ್ತಾರ ಜಾಜಿ ಬರೆಯೋದು ಗಡಿಗೆ
ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಮನೆ ಬೀರೋದು ಗಡಿಗೆ
ಮುತ್ತೈದೆರೆಲ್ಲರು ಅರ್ತಿಲಿ ರೈಠಣ ಮಂಡೆಯಲಿ
ಹೊತ್ತು ತಾನೊಯ್ವುದು ಗಡಿಗೆ ||

ಕರದಲಿ ಬಾಗಿನ ಕೊಡುವುದು ಗಡಿಗೆ
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನೀವುದು ಗಡಿಗೆ
ಪರಮ ಕಲಶಕುಲದೇವತೆ ಮೊದಲಾಗಿ
ಬರೆದದ್ದು ನಾಗವಲ್ಲಿಯಾ ಗಡಿಗೆ ||

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭದಿನವಾಗಲು ಗಡಿಗೆ
ಘನವುಳ್ಳ ಶಾಂತಿಯ ಈವೋದು ಗಡಿಗೆ
ಅನುದಿನ ಪುರಂದರವಿಠಲನಾ
ಮನೋಹರ ಮಾಡೋದು ಶುಭವಾದ ಗಡಿಗೆ ||

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: