Skip to main content

ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ರಾಜರ

(ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಟತಾಳ )

ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ , ರಾಜರ , ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ||ಪ||
ಕಂಡೆ ಕಂಡೆನು ಕರುಣನಿಧಿಯನು
ಕರಗಳಂಜಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿವೆನು
ಲಂಡ ಮಾಯಿಗಳ ಗುಂಡಿ ಒಡೆಯಲು-
ದ್ದಂಡ ಮಾರುತಿ ಪದಕೆ ಬರುವನ ||ಅ.ಪ||

ಪಂಚ ವೃಂದಾವನದಿ ಮೆರೆಯುವ
ಪಂಚಬಾಣನ ಪಿತನ ಸ್ಮರಿಸುವ
ಪಂಚನಂದನ ಮುಂದೆ ಆಗುತ
ಮಿಂಚಿನಂದದಿ ಪೊಳೆವ ಮಹಿಮನ ||

ಪಂಕಪಾತಕ ಕಳೆವ ದೇವನ
ಪಂಕಜಾರಿನಿಭೇಂದುವಕ್ತ್ರನ ಆ-
ತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಭಜಿಪ ಸುಜನರ
ಶಂಕೆ ಬಿಡಿಸುವ ಶಂಕರೇಶನ ||

ಭಜಿಸುವೋರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವನ
ಋಜುಗಣೇಶಮರೇಂದ್ರವಂದಿತ
ನಿಜಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲೇಶನ
ಭಜನೆಮಾಡುವ ಭಾವಿ ಮರುತರ (ಬ್ರಹ್ಮರ) ||

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: