Skip to main content

ಒಂದೇ ಕೂಗಳತೆ ವೈಕುಂಠ

(ರಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಟತಾಳ)

ಒಂದೇ ಕೂಗಳತೆ ವೈಕುಂಠ ||ಪ||
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವೋ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ||ಅ||

ಸರಸಿಯಲಿ ಆನೆ ಪೊರೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲು
ತ್ವರಿತದಿ ಬಂದು ಕಾಯ್ದ
ನರಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಲಹೆಂದು ಚೀರಲು
ತರಳ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೆ ಕಂಭದಿಂದಲಿ ಬಂದ ||

ಅಂಬರೀಷ ದ್ವಾದಶಿವ್ರತ ಮಾಡಲು
ದೊಂಬಿ ಮಾಡಿದ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ
ಕುಂಭಿಣೀಪತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಯೆಂದು ಮೊರೆಯಿಡೆ
ಬೆಂಬತ್ತಿ ಚಕ್ರದಿಂ ಮುನಿಶಾಪವ ಕಳೆದ ||

ದ್ರುಪದರಾಯನ ಪುತ್ರಿಯಾಪತ್ತ ಕಳೆಯೆನೆ
ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಕ್ಷಯವಿತ್ತ ತಾನು
ಕಪಟನಾಟಕಸ್ವಾಮಿ ಪುರಂದರವಿಠಲನ
ಗುಪಿತದಿ ನೆನೆವರ ವದನ ವೈಕುಂಠ ||

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: