Skip to main content

ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನೊಂದ ಜೀವಕೆ ದುಃಖ

( ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ತ್ರಿಪುಟತಾಳ)

ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನೊಂದ ಜೀವಕೆ ದುಃಖ
ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣಕೆ ಅನಂತ ದುಃಖ ||ಪ||

ಬಸಿರಿನೊಳಗೆ ದುಃಖ ಶಿಶುತನದಲಿ ದುಃಖ
ಎಸೆವ ಕೌಮಾರ ಯೌವನದ ದುಃಖ
ವಶವಲ್ಲದ ದುಃಖ ವಾರ್ಧಿಕ್ಯದ ದುಃಖ
ಸತಿ ಸುತ ಮಿತ್ರರು ಕಾಡುವ ದುಃಖ ||

ಅಷ್ಟ ಭೋಗದ ದುಃಖ ಆರರಿಗಳ ದುಃಖ
ಕಷ್ಟ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಕಾಡುವ ದುಃಖ
ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವು ಇಲ್ಲದೆ ಮಿಡುಕುವ ದುಃಖ
ದುಷ್ಟರಿಂದ ನುಡಿ ಕೇಳುವ ದುಃಖ ||

ತನಗಿಂತಲಧಿಕರನನುಸರಿಸುವ ದುಃಖ
ತನಗಿಂತ ಬಡವರು ಕಾಡುವ ದುಃಖ
ತನ್ನ ಸರಿಯರ ಮಾತು ಕೇಳುವ ದುಃಖ
ತನ್ನವರು ತನಗಿನ್ನು ಆಗದ ದುಃಖ ||

ಗತಿ ನೀನೇಯೆಂದು ಹಂಗಿನ ಕೂಳಿನ ದುಃಖ
ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ದುಃಖ
ಶ್ರುತಿ ವಚನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇಹದಲಿ ದುಃಖ
ಅತಿ ಸ್ನೇಹದವರನ್ನು ಬಿಡುವ ದುಃಖ ||

ಇಂದಿಹ ಸುಖ ದುಃಖ ದೇಹ ಗೇಹವೆ ಸಾಕು
ಶಂಕರನೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆ ಕಾಯೊ
ಸಂತತ ಸಿರಿಪುರಂದರವಿಠಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ-
ಕಾಂತನ ನೆನೆದು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗು ಮನವೆ||

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: