Skip to main content

ಈತ ರಂಗನಾದ ಹರಿಯು ಆತ ಲಿಂಗನಾದ ಹರನು

ಈತ ರಂಗನಾದ ಹರಿಯು

ಆತ ಲಿಂಗನಾದ ಹರನು ||ಪ||ಗಿರಿಜಾಪತಿಯಾದನಾತ

ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಲಿ ತಾಳಿದನೀತ

ಸ್ಮರನ ಮಡುಹಿದಾತನಾತ

ಸ್ಮರನ ಜನಕನಾದನೀತ ||೧||ಶೇಷಭೂಷಣನಾದನಾತ

ಶೇಷಶಾಯಿಯಾದನೀತ

ಪೋಷಿಪ ಭಕ್ತರನಾತ

ದೋಷದೂರನಾದನೀತ ||೨||

ಕಂಗಳ ಮೂರುಳ್ಳವನಾತ

ಮಂಗಳ ದೇವೇಶನೀತ

ತುಂಗ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ

ರಂಗನೀತ ಲಿಂಗನಾತ    ||೩||-- ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: