Skip to main content

ಅರಿತವರನು ಕಾಣೆ ನಿನ್ನ ದೇವ

ಅರಿತವರನು ಕಾಣೆ ನಿನ್ನ ದೇವ

ಅರವಿದೂರನೆ ತವ ಮಹಿಮೆಯು ಘನ್ನ

ಭಂಡಿಕಾಲನು ಪಿಡಿದೆಯಂತೆ , ಹತ್ತು

ಭಂಡಿರಾಯನ ಸುತ ನೀನಾದೆಯಂತೆ

ಭಂಡಿಸುರನ ಕೊಂದೆಯಂತೆ , ಧುರದಿ

ಭಂಡಿನಡಿಸಿ ನರನ ಸಲಿಹಿದೆಯಂತೆ

ತಂದೆತಂದೆಗೆ ತಂದೆಯಂತೆ , ಜಗದ

ತಂದೆ ನಿನ್ನಗೆ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಂತೆ

ತಂದೆ  ವಿಪ್ರಜರ ನೀನಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ

ತಂದೆ ನೃಪಾಲನ ಸುತೆಗೀಶನಂತೆ

ಸಿಂಧೂರದ್ವಯವರದನಂತೆ , ಮಧ್ಯ

ಸಿಂದೂರವದನವು ನಿನಗಿಹುದಂತೆ

ಸಿಂಧುಮಂದಿರ ನೀನಂತೆ , ಶ್ಯಾಮ-

ಸುಂದರ ನಿನಗೆ ಭಕ್ತರ ಚಿಂತೆಯಂತೆ

---ಶ್ಯಾಮಸುಂದರದಾಸರು 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: