ಶ್ಯಾಮಸುಂದರದಾಸರು

ಅರಿತವರನು ಕಾಣೆ ನಿನ್ನ ದೇವ

ಅರಿತವರನು ಕಾಣೆ ನಿನ್ನ ದೇವ
ಅರವಿದೂರನೆ ತವ ಮಹಿಮೆಯು ಘನ್ನ
ಭಂಡಿಕಾಲನು ಪಿಡಿದೆಯಂತೆ , ಹತ್ತು
ಭಂಡಿರಾಯನ ಸುತ ನೀನಾದೆಯಂತೆ
ಭಂಡಿಸುರನ ಕೊಂದೆಯಂತೆ , ಧುರದಿ
ಭಂಡಿನಡಿಸಿ ನರನ ಸಲಿಹಿದೆಯಂತೆ
ತಂದೆತಂದೆಗೆ ತಂದೆಯಂತೆ , ಜಗದ
ತಂದೆ ನಿನ್ನಗೆ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಂತೆ
ತಂದೆ  ವಿಪ್ರಜರ ನೀನಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ
ತಂದೆ ನೃಪಾಲನ ಸುತೆಗೀಶನಂತೆ
ಸಿಂಧೂರದ್ವಯವರದನಂತೆ , ಮಧ್ಯ
ಸಿಂದೂರವದನವು ನಿನಗಿಹುದಂತೆ
ಸಿಂಧುಮಂದಿರ ನೀನಂತೆ , ಶ್ಯಾಮ-
ಸುಂದರ ನಿನಗೆ ಭಕ್ತರ ಚಿಂತೆಯಂತೆ


---ಶ್ಯಾಮಸುಂದರದಾಸರು 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು

ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ವಾರಿಧಿ ಸುತೆಗೆ


ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ವಾರಿಧಿ ಸುತೆಗೆ
ಸಾರ ಸಂಗೀತದಿಂದಲಿ
ಸಕಲವಸ್ತುವೆನಿಸಿ  ಮುಕುತಿದಾಯಕ ಹರಿಗೆ
ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ  ಬಿಡದೆ ಸದಾ ಪೂಜಿಪ ಸಿರಿಗೆ
ವಿಖನಸಾಧ್ಯಮರಗಣಕೆ ಸುಖಕೊಡುವಳಿಗೆ
ಮಕರಧ್ವಜನ ಮಾತೆಯಾದ ರುಕುಮನನುಜೆಗೆ
ಚಾರುಶ್ರಾವಣಭಾರ್ಗವಶುಭವಾರದ ದಿನದಿ
ಭೂರಿಭಕ್ತಿಭರಿತಳಾಗಿ ನಮಿಸುತ ಮನುದಿನ
ಆರಾಧಿಸೆ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರದಿ ಮುದದಿ
ಕೋರಿಕೆಯನು ಗರೆಯುವ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಜನೆದಿ
ತಾಮರಸಸುಧಾಮಳಾದ ಸೋಮವದನೆಗೆ
ಗೋಮಿನಿ ಸೌದಾಮಿನಿ ಸಮಕೋಮಲಾಂಗಿಗೆ
ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರೇಮದ ಸತಿಗೆ
ಕಾಮಿತಫಲದಾಯಕ ಶ್ರೀಭೂಮಿಜೆ ರಮೆಗೆ  


-- ಶ್ಯಾಮಸುಂದರದಾಸರು


 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬರೆದವರು