Skip to main content

ತೆರಳಿದರು ಹರಿಪುರಕಿಂದು

ತೆರಳಿದರು ಹರಿಪುರಕಿಂದು || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಪುರಂದರದಾಸರಾಯರು ದೀನಬಂಧು || ಅನುಪಲ್ಲವಿ ||

ರಕ್ತಾಕ್ಷಿವತ್ಸರ ಪುಷ್ಯಾಂತ ರವಿವಾರ
ಮುಕ್ತಿಗೈದಿದರು ಕೇಳಿ ಬುಧಜನರು || ೧ ||

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ವಿಠಲನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಶರೀರವನಿರಿಸಿ ಅನಾಥರನು ಹರಿಸಿ || ೨ ||

ಎತ್ತುವರಾರತಿ ಪುಷ್ಪಕವೇರಿಸಿ
ಸತ್ತಿಗೆ ಪಿಡಿಯೇ ದುಂದುಭಿಗಳು || ೩ ||

ಆ ಮಹಾವೈಕುಂಠನೈದುವರಿಗೆ ಹರಿ
ನಾಮದ ಸೋಪಾನ ದಯದಿಂದ ತೋರಿ || ೪ ||

ವರವೇದತುಲ್ಯ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಡಿ
ಗುರು ಮಧ್ವಪತಿವಿಠಲನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತಲಿ || ೫ ||

~~~ * ~~~

[ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಗುರುಮಧ್ವಪತಿವಿಠಲಾಂಕಿತದ ದಾಸರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಕ್ಕಳೆಂದೇ ಪ್ರತೀತಿ.
ಕಮಲಾಪುರದ ತಾಮ್ರಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಪದಾಸರೆಂಬ ’ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸಜ’ರ ಹೆಸರಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಪದವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಅವರೇ ಎಂಬುದು ಸಂದೇಹ.]

ಹರಿಪುರಕೆ - ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ವಾದಿರಾಜರ ’ವೈಕುಂಠವರ್ಣನೆ’
ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ - ಹಂಪೆಯಲ್ಲಿ ; ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ.
ಹರಿನಾಮದ ಸೋಪಾನ... - ಹರಿಯ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಒಂದೇ ಸಾಕೆಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ.
ವರವೇದತುಲ್ಯಪದಗಳ... - ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ. ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪುರಂದರೋಪನಿಷತ್ತೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

[ಪುರಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ - ಭಾಗ ೧]

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: