Skip to main content

ಏನೆಂದು ಕಾಣೆನು ಎನಗುಸುರು ಹರಿಯೆ

(ರಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಝಂಪೆತಾಳ)

ಏನೆಂದು ಕಾಣೆನು ಎನಗುಸುರು ಹರಿಯೆ
ಈ ನಾರಿಗಳ ರೂಪು ಚೆಲುವೆಂದು ವರ್ಣಿಪರು ||ಪ||

ಹುಳುಕು ಮೋರೆಯ ಕಂಡು ಕುಮುದಬಾಂಧವನೆಂದು
ಕೊಳಕುಮೂಗನು ಎಳ್ಳಿನರಳೆನ್ನುತ
ಪಳಿತ ಕೇಶಗಳನು ಚೂರ್ಣ ಕುಂತಳವೆನುತ
ನಳಿನನಾಭನೆ ಕವಿಗಳೆಂತು ವರ್ಣಿಪರೋ ||೧||

ಉಚ್ಚೆಯಾ ದ್ವಾರವನು ಮದನಮಂದಿರವೆಂದು
ತುಚ್ಛವಾದಂಡ ಕರಿಕುಂಭವೆಂದು
ಮಚ್ಚರದ ಹೃದಯವನು ಕುಸುಮಕೋಮಲವೆಂದು
ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಂತೆ ಕವಿಗಳು ಪೇಳ್ವರಯ್ಯ ||೨||

ಅಡಬಲದ ಗ್ರಂಥಿಯನು ಕಲಶಕುಚವೆಂಬರು
ಕಡು ಒರಟು ಪಾಣಿಯನು ತಳಿರೆಂಬರು
ತಡಬಡುವ ಡೊಂಕು ಕಾಲನು ಕಮಲವೆಂದೆನುತ
ಕಡುಪಾಪಿ ಕಬ್ಬಿಗರು ಬಣ್ಣಿಸುವರಯ್ಯ ||೩||

ತೊಗಲು ಮಾಂಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಾಯವನು
ಬೊಗಳುವರು ಬಂಗಾರಬಳ್ಳಿಯೆಂದು
ಜಗವು ಎಲ್ಲವು ಇವರ ಕೆಟ್ಟ ಕವಿತೆಯ ಕೇಳಿ
ಅಗಲದವರಲಿ ಬಿದ್ದು ಮುಳುಗಿ ಪೋಗುವುದು ||೪||

ಮಾಯಕಾತಿಯರಿವರ ಕಂಡು ಭಯಗೊಳ್ಳುವೆನು
ಕಾಯಜನ ಪಿತನೆ ನೀ ಸಲಹು ಎನ್ನ
ಶ್ರೀ ಅರಸ ವೈಕುಂಠಪತಿಯೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ
ತೋಯಜವ ನಂಬಿದೆನು ಕೈಯ ಬಿಡಬೇಡ ||೫||

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: