Skip to main content

ಎದ್ದು ಬರುತಾರೆ ನೋಡೆ

ರಾ ಗ - ಮಧ್ಯಮಾವತಿ: ತಾಳ - ಆದಿತಾಳ

ಎದ್ದು ಬರುತಾರೆ ನೋಡೆ | ತಾವೆದ್ದು ಬರುತಾರೆ ನೋಡೆ | ಪ |
ಮುದ್ದು ಬೃಂದಾವನ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿದ್ದು |
ತಿದ್ದಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಾಮ-ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದೊಪ್ಪುತೀಗ | ಅ ಪ |

ಗಳದೊಳು ಶ್ರೀತುಳಸಿ-ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯು |
ಚಲುವ ಮುಖದೊಳು-ಪೊಳೆವೊ ದಂತಗಳಿಂದ | ೧ |

ಹೃದಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪದುಮನಾಭನ ಭಜಿಸಿ |
ಮುದಮನದಿಂದ ನಿತ್ಯ-ಸದಮಲ ರೂಪತಾಳಿ | ೨ |

ದಾತ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಟ್ಠಲನ್ನ |
ಪ್ರೀತಿಯ ಬಡಿಸುತ ದೂತರ ಪೊರೆಯುತ | ೩ |

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: