Skip to main content

ಇಂದು ಕೂಡಿದೆವು ನಿಜ ಇಂದಿರೇಶನ

ಇಂದು ಕೂಡಿದೆವು ನಿಜ

ಇಂದಿರೇಶನ  ಇಂದು ಕೂಡಿದೆವು  ||ಧ್ರುವ||

 

ಇಂದೆ ಕೂಡಿದೆವಯ್ಯ

ತಂದೆ ಸದ್ಗುರು ನಿಮ್ಮ

ಎಂದೆಂದಗಲದ್ಹಾಂಗ ದ್ವಂದ್ವಂ ಶ್ರೀಪಾದ ||೧||

 

ಕಂಡು ಪಾರಣಿಗಂಡು

ಪುಣ್ಯಗೈಸಿತು ಪ್ರಾಣ

ಧನ್ಯಗೈಸಿತು ಜೀವನ ಉನ್ಮನವಾಗಿ ||೨||ಇಂದು ಕೂಡಿದೆವು

ಬಂಧುಬಳಗ ನಮ್ಮ

ಕಂದ ಮಹಿಪತಿಸ್ವಾಮಿಯಾ ಸಂದಿಸಿ ಪಾದ ||೩||

 

-- ಮಹಿಪತಿದಾಸರು

 

 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: