Skip to main content

ಆರತಿಯನು ಬೆಳಗಿರೆ

ಆರತಿಯನು ಬೆಳಗಿರೆ
ಶ್ರೀದೇವಿಸಹಿತ ವಿಠ್ಠಲಗೆ  ||ಪ||

ಗೆಜ್ಜೆ ನಾದದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಕ್ಕುವ
ಉಡುಪಿ ಬಾಲ ಮುಕುಂದಗೆ
ರಂಗನಾಯಕಿ ರಮಣಗೆ
ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ||೧||

ಕಂಬದಿಂದಲಿ ಉದಿಸಿ ಬಂದ
ಕಮಲಪತಿ ನರಸಿಂಹಗೆ
ವಾಮನ ವಟುವಾಗಿ ಬಂದಗೆ
ವೇಂಕಟಾಚಲ ವಾಸಗೆ ||೨||

ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ಕೃಷ್ಣಗೆ
ಜಯ ಜಾನಕಿಪತಿ ರಾಮಗೆ
ಜಗವ ಉದರದಿ ಧರಿಸಿಹ
ಜಯರಾಮವಿಠ್ಠಲ ದೇವಗೆ  ||೩||

 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: 
ಬರೆದವರು: